ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal     zoeken

Ontdek alles over Artificial Intelligence & Machine Learning voor journalistiekdocenten en -studenten: heldere uitleg, praktische voorbeelden en lesmaterialen.

Journalistiek & AI is een project van JournalismLab en de School voor Journalistiek (Hogeschool Utrecht) i.s.m. onderstaande partners

Over het project

Deze website is het resultaat van het tweejarige onderzoeksproject Van Blackbox Naar Glass Box, gefinancierd door RAAK Publiek, uitgevoerd onder leiding van het journalistieklectoraat van de Hogeschool Utrecht, in samenwerking met Universiteit Wageningen, de Universiteit van Wenen, Fontys Hogeschool, de NOS, RTL Nieuws, Stichting Beeld & Geluid en de Ombudsman van de NPO.

Dit project draait om de vraag in hoeverre journalisten in Nederland AI gebruiken en in hoeverre zij daarbij stilstaan. Hoewel journalisten dagelijks sociale media en zoekmachines gebruiken, blijken zij zich vaak niet bewust van het feit dat deze algoritmisch gestuurd zijn. Uit een empirisch experiment blijkt bovendien dat de journalistieke bronselectie gestuurd wordt door de algoritmes van Google. Juist daarom is het belangrijk dat journalisten meer algoritmisch bewust worden.

Met dat doel is deze website opgezet onder leiding van journalist, docent en onderzoeker Nele Goutier. Journalistiekstudenten leren om algoritmische toepassingen in de journalistiek kritisch te bevragen en om te herkennen waar en hoe AI in hun werk van toegevoegde waarde kan zijn.

Kom in contact

Heb je ideeën of voorbeelden voor deze website of wil je samenwerken? Neem contact op met nele.goutier@hu.nl

Disclaimer. De onderzoekers hebben geprobeerd alle informatie te verifiëren bij de betrokken media. Waar dit niet is gelukt, is ervoor gekozen om op basis van de beschikbare informatie een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de software die (zeer waarschijnlijk) gebruikt is. De onderzoekers zijn daarbij bijgestaan door AI-experts. Omdat de experts de genoemde AI-toepassingen in meer algemene termen duiden, bestaat de kans op onjuiste details of onvolledigheden. Mocht u deze aantreffen, neem dan gerust contact op.