ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal  

Antwoordmodel: Brainstormen met ChatGPT

Het hoofddoel van deze opdracht is dat studenten ontdekken wat ChatGPT goed kan en wat niet. De manier waarop het model kansberekeningen doet, maakt dat het goed grammaticaal correcte zinnen kan maken, terwijl die inhoudelijk soms kant noch wal raken. Daarom is het voor de studenten belangrijk dat ze inzien dat ChatGPT een tool is, die weliswaar kan helpen bij de vorm, maar dat je deze niet kunt vertrouwen op de inhoud. Je moet als journalist dus scherp zijn als altijd en alle informatie dubbelchecken. We noemen dit ook wel het human in the loop principe.

Meer toegankelijke uitleg over de werking van ChatGPT vind je hier.

Bij deze les hoort bovendien een Powerpointpresentatie voorzien van presenter notes. Deze kun je gebruiken om de studenten uit te leggen hoe ChatGPT werkt (in een notendop). Ook staan hier voorbeelden in van dingen die de tool wel en niet kan.

De studenten zullen vermoedelijk zien dat ChatGPT bij deel 1 soms kan helpen om tot nieuwe ideeën te komen, maar dat het soms ook met hele ongepaste of vreemde suggesties komt. Aan hen de taak om hierin passende journalistieke keuzes te maken.

Studenten die bij deel 2 vastlopen, kun je op weg helpen met onderstaande voorbeelden voor reversed prompten.

Voorbeeld 1: “You are a prompt engineering expert that is able to reverse engineer prompts based on the text that is provided to you. I’m going to provide a specific type of content and I want you to be as specific as possible on providing a prompting suggestion based on the tone, style, syntax, language, and any other factors you consider relevant. Your prompt is effective only if, when entered into an AI model in normal context, it would provide a similar script. Please reply if understood.”

Voorbeeld 2: