ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal     zoeken

Algoritmisch denken: sorteer je boekenkast

Leerdoel: Je leert algoritmisch denken zodat je geautomatiseerde oplossingen kunt bedenken, volgen, beschrijven of zelfs kunt (mede-)ontwikkelen, voor verschillende journalistieke toepassingen

Opdracht

Boeken kun je op allerlei manieren sorteren. Ken je creatieve personen die hun boekenkast op kleur hebben gesorteerd?

Wij gaan vandaag op verschillende manieren boeken sorteren in een kast. En daarvoor ga je zelf een algoritme schrijven.
We verdelen de klas in vier groepen. Elke groep denkt een stappenplan uit voor haar eigen sorteeralgoritme.

Daarna gaan we elkaars algoritme testen. En dat doe je natuurlijk met echte boeken.
The proof of the pudding is in the eating.

Maak allereerst vier groepen.

Ronde 1: Een algoritme uitwerken

 • Groepen A en B sorteren op kleur
  Instrueer een robot om een nieuw boek in een boekenkast op kleur te sorteren. Schrijf alle stappen die hij moet zetten – maximaal zeven – zorgvuldig uit. Oefen alvast een keer.

 • Groepen C en D sorteren op alfabet
  Instrueer een robot om een nieuw boek in een boekenkast op alfabet te sorteren. Schrijf alle stappen die hij moet zetten – maximaal zeven – zorgvuldig uit. Oefen alvast een keer.

Ronde 2: Een algoritme testen

 • Elk team wisselt de bedachte instructies uit met een ander team
 • Alle teams voeren nu, om beurten, klassikaal, de instructies uit van in ieder geval één ander team, totdat alle instructies van alle teams zijn uitgevoerd. Jullie mogen elkaar geen aanwijzingen geven. Als de regels (je algoritme) duidelijk zijn, zou het zonder hulp moeten lukken. Is dat zo, of zijn er wijzigingen nodig?

Bespreking

 • Welke set instructies werkte nu het best?
 • Waar ging het mis? Hoe komt dat?
 • Als je zou herschrijven – je mag regels weghalen, aanpassen en toevoegen – waar kom je dan op uit?
 • Terug naar het verkiezingsmodel van de NOS. Je ziet hieronder een voorbeeld van een template, waarin de onderdelen die automatisch worden ingevuld gemarkeerd zijn. Hoe gevoelig of ongevoelig is dit denk je voor fouten?
 • Wie is er verantwoordelijk als er een foutje insluipt?
 • En wat zijn de voordelen? Zou jij dit zelf inzetten als je het voor het zeggen had?
Disclaimer. De onderzoekers hebben geprobeerd alle informatie te verifiëren bij de betrokken media. Waar dit niet is gelukt, is ervoor gekozen om op basis van de beschikbare informatie een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de software die (zeer waarschijnlijk) gebruikt is. De onderzoekers zijn daarbij bijgestaan door AI-experts. Omdat de experts de genoemde AI-toepassingen in meer algemene termen duiden, bestaat de kans op onjuiste details of onvolledigheden. Mocht u deze aantreffen, neem dan gerust contact op.