Beloften en gevaren van AI

💡 Leerdoel: Je ontdekt dat er meerdere zienswijzen zijn over de impact van AI, zodat je  rekening kunt houden met collega’s of gebruikers die  anders denken over dit onderwerp.

Stap 1: schrijf individueel op post-its zoveel mogelijk beloften van AI op (zowel voor de journalistiek als in het algemeen). Schrijf ook zoveel mogelijk gevaren van AI op. Groot, klein, dystopisch, futuristisch – alles mag, ook voorbeelden van buiten de journalistiek. Let op: één punt per post-it.

Plak de post-its in het kwadrant op de plek die jij passend vindt.

Bespreek klassikaal welke post-its jullie hebben opgeplakt en waarom op deze plek. Wat valt op?

💭 Bespreking

Enkele vragen om klassikaal te bespreken:

  • Wat betekent AI voor het werk van een journalist? Krijgt deze minder werkzaamheden, wordt hij overbodig of krijgt hij er juist taken bij?
  • Wie is er verantwoordelijk als het mis gaat? Denk aan ongelukken met zelfrijdende auto’s. Wiens schuld is dat? Hoe zit dat in de journalistiek?
  • Schrijvers, illustratoren en fotografen zijn soms bang dat hun werk wordt gebruikt voor AI-tools zoals DALL-E of ChatGPT. Hoe zit het met copyright? Wat vinden jullie eerlijk?
  • Wat als iemand in een filterbubbel terecht komt met voornamelijk fake nieuws?
  • Hoe om te gaan met deep fakes?

🧰 Materiaal

⏱ Tijdsindicatie

30 minuten totaal, te verdelen in:

  • 10 minuten om de post-its te schrijven
  • 5 minuten om de post-its te groeperen 
  • 5 minuten om alle post-its te lezen en de drie belangrijkste of opvallendste te noteren
  • 10 minuten om klassikaal te bespreken (zie antwoordmodel voor de docent)