ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal     zoeken

Beloften en gevaren van AI

Leerdoel: Je ontdekt dat er meerdere zienswijzen zijn over de impact van AI, zodat je rekening kunt houden met collega’s of gebruikers die anders denken over dit onderwerp.

Opdracht

Stap 1: schrijf individueel op post-its zoveel mogelijk beloften van AI op (zowel voor de journalistiek als in het algemeen). Schrijf ook zoveel mogelijk gevaren van AI op. Groot, klein, dystopisch, futuristisch – alles mag, ook voorbeelden van buiten de journalistiek. Let op: één punt per post-it.

Plak de post-its in het kwadrant op de plek die jij passend vindt.

Bespreek klassikaal welke post-its jullie hebben opgeplakt en waarom op deze plek. Wat valt op?

Bespreking

Enkele vragen om klassikaal te bespreken:

  • Wat betekent AI voor het werk van een journalist? Krijgt deze minder werkzaamheden, wordt hij overbodig of krijgt hij er juist taken bij?
  • Wie is er verantwoordelijk als het mis gaat? Denk aan ongelukken met zelfrijdende auto’s. Wiens schuld is dat? Hoe zit dat in de journalistiek?
  • Schrijvers, illustratoren en fotografen zijn soms bang dat hun werk wordt gebruikt voor AI-tools zoals DALL-E of ChatGPT. Hoe zit het met copyright? Wat vinden jullie eerlijk?
  • Wat als iemand in een filterbubbel terecht komt met voornamelijk fake nieuws?
  • Hoe om te gaan met deep fakes?

Materiaal

Tijdsindicatie

30 minuten totaal, te verdelen in:

  • 10 minuten om de post-its te schrijven
  • 5 minuten om de post-its te groeperen 
  • 5 minuten om alle post-its te lezen en de drie belangrijkste of opvallendste te noteren
  • 10 minuten om klassikaal te bespreken (zie antwoordmodel voor de docent)

Voorbeeldverhaal

Journalistieke voorbeelden van AI-gebruik vind je hier
Disclaimer. De onderzoekers hebben geprobeerd alle informatie te verifiëren bij de betrokken media. Waar dit niet is gelukt, is ervoor gekozen om op basis van de beschikbare informatie een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de software die (zeer waarschijnlijk) gebruikt is. De onderzoekers zijn daarbij bijgestaan door AI-experts. Omdat de experts de genoemde AI-toepassingen in meer algemene termen duiden, bestaat de kans op onjuiste details of onvolledigheden. Mocht u deze aantreffen, neem dan gerust contact op.