Diversiteitsrobot

Deze opdracht hoort bij het verhaal:

Robot waarschuwt Dagens Nyheter als er te veel mannen worden geciteerd
💡 Leerdoel: Je leert zelf data labelen en wordt je bewust van de subjectiviteit van labeling

Maak groepjes van vier of vijf, en bespreek onderling onderstaande vragen. Verwerk je antwoorden op een poster.

  • Denk je dat een vergelijkbaar algoritme zou kunnen worden gebruikt om etnische diversiteit te monitoren?
  • Welke voordelen zie je van het monitoren van etnische diversiteit op die manier?
  • En welke risico’s of nadelen?
  • Uit welke regels zou het algoritme moeten bestaan om goed te kunnen werken?
  • Zou je dit wenselijk vinden of niet? Waarom?

Als de posters af zijn, geeft ieder groepje een presentatie van maximaal vijf minuten waarin ze de vragen beantwoorden.

💭 Bespreking

Bespreek met elkaar: Welke verschillen zaten er tussen de bevindingen? Zijn er groepjes die hun mening willen bijstellen op basis van de presentaties van de anderen?

🧰 Materiaal

⏱ Tijdsindicatie

Vanaf 60 minuten, waarvan:

  • 5 minuten voor het lezen van het verhaal
  • 20 minuten voor het maken van de poster
  • 20 minuten voor de presentaties
  • 15 minuten voor de nabespreking