ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal     zoeken

Diversiteitsrobot

Leerdoel: Je leert zelf data labelen en wordt je bewust van de subjectiviteit van labeling

Opdracht

Maak groepjes van vier of vijf, en bespreek onderling onderstaande vragen. Verwerk je antwoorden op een poster.

  • Denk je dat een vergelijkbaar algoritme zou kunnen worden gebruikt om etnische diversiteit te monitoren?
  • Welke voordelen zie je van het monitoren van etnische diversiteit op die manier?
  • En welke risico’s of nadelen?
  • Uit welke regels zou het algoritme moeten bestaan om goed te kunnen werken?
  • Zou je dit wenselijk vinden of niet? Waarom?

Als de posters af zijn, geeft ieder groepje een presentatie van maximaal vijf minuten waarin ze de vragen beantwoorden.

Bespreking

Bespreek met elkaar: Welke verschillen zaten er tussen de bevindingen? Zijn er groepjes die hun mening willen bijstellen op basis van de presentaties van de anderen?

Materiaal

Tijdsindicatie

Vanaf 60 minuten, waarvan:

  • 5 minuten voor het lezen van het verhaal
  • 20 minuten voor het maken van de poster
  • 20 minuten voor de presentaties
  • 15 minuten voor de nabespreking
Disclaimer. De onderzoekers hebben geprobeerd alle informatie te verifiëren bij de betrokken media. Waar dit niet is gelukt, is ervoor gekozen om op basis van de beschikbare informatie een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de software die (zeer waarschijnlijk) gebruikt is. De onderzoekers zijn daarbij bijgestaan door AI-experts. Omdat de experts de genoemde AI-toepassingen in meer algemene termen duiden, bestaat de kans op onjuiste details of onvolledigheden. Mocht u deze aantreffen, neem dan gerust contact op.