ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal     zoeken

Dossiers doorzoeken: Jij bedenkt de regels

Leerdoel: Je bedenkt zelf regels voor een AI-systeem en test die, je ontdekt hoe bias werkt

Opdracht

Verdeel de klas in groepjes van vier of vijf, en bespreek onderling onderstaande vragen:

1. De regels waarmee het model is getraind bevat een aantal aannames die tegenwoordig lang niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Welke regels worden er genoemd in het verhaal om uit een geanonimiseerd document op te maken of het om een mannelijke of vrouwelijke patiënt gaat?
2. Welke regels zou je verder kunnen bedenken?
3. Hoe schrijf je die op zodat de computer deze ook kan begrijpen?
4. Welke fouten kunnen erin sluipen?
5. Hoe kun je daar rekening mee houden als redactie?

Verdeel de klas in groepjes van vier of vijf, en bespreek onderling onderstaande vragen:

Eén groepje presenteert de bevindingen, en sluit af met de regels die ze voorstellen voor het systeem.

Daarna is het tijd om de regels te testen.

Iedereen schrijft één alinea die uit een medisch dossier zou kunnen komen, waarbij je het geslacht van de patiënt in kwestie niet prijsgeeft. Je mag dingen bedenken om het het systeem moeilijk te maken, zolang het realistisch blijft.

Wissel je tekst uit met de persoon naast je, en test de regels die klassikaal zijn voorgesteld.

Bespreking

Bespreek klassikaal:

  • In hoeverre werken de regels?
  • Tegen welke problemen liep je aan?
  • Welke aanpassingen stel je voor om die problemen op te lossen?

Materiaal

Tijdsindicatie

80 minuten, waarvan:

  • 10 minuten voor het lezen van het verhaal
  • 30 minuten opstellen van regels
  • 5 minuten presentatie van één groepje over de bedachte regels
  • 10 minuten schrijven van medisch dossiertekst
  • 15 minuten testen van de regels op medisch dossiertekst
  • 10 minuten nabespreken

Voorbeeldverhaal

Disclaimer. De onderzoekers hebben geprobeerd alle informatie te verifiëren bij de betrokken media. Waar dit niet is gelukt, is ervoor gekozen om op basis van de beschikbare informatie een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de software die (zeer waarschijnlijk) gebruikt is. De onderzoekers zijn daarbij bijgestaan door AI-experts. Omdat de experts de genoemde AI-toepassingen in meer algemene termen duiden, bestaat de kans op onjuiste details of onvolledigheden. Mocht u deze aantreffen, neem dan gerust contact op.