ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal     zoeken

Elevator Pitch: AI to the rescue?

Leerdoel: Je maakt kennis met een systeem dat helpt om de nieuwswaarde van content te bepalen en je kunt bezwaren en beloften van nieuwe technologie als AI realistisch in de context plaatsen

Opdracht

“Dat zit in ons DNA,” of “typisch NRC.” Veel journalisten die op redacties werken, doen dit soort uitspraken. Als je een journalist vraagt om dat gevoel of die signatuur verder toe te lichten, wordt het lastiger. Wat maakt een verhaal nu typisch voor het AD, de Groene Amsterdammer of Vice? En kan je een machine trainen om dat te herkennen?

Geef, in groepjes van 3 of 4 studenten, een elevator pitch van 2 minuten voor een redactie. In de pitch betoog je dat de redactie de nieuwswaarde van artikelen met behulp van een AI-systeem (zoals het systeem van de Zweedse omroep) moet laten bepalen.

De docent kent elke groep een bestaande redactie toe. Kies bijvoorbeeld uit AD, NosOp3, Nu.nl, Argos, De Groene Amsterdammer, Follow The Money, Elsevier, KRO-NCRV’s Pointer en Vice.

Neem in je pitch de volgende zeven onderdelen op (hoeft niet letterlijk)

 1. Wij zijn … [jouw team]
 2. Wij stellen voor om [jouw oplossing] te implementeren in het redactiesysteem
 3. Waarbij we [vertel wat de kern van jullie oplossing is]
 4. We helpen daarmee de redactie om… [benadruk toegevoegde waarde van AI]
 5. Daarmee is X bereikt/Dit heeft geleid tot… [vertel hogere doel van jouw voorgestelde oplossing]
 6. We begrijpen dat… [neem twijfels weg]
 7. Het is interessant omdat… [nogmaals de Unique Selling Point – het ‘waarom’ van deze AI-powered oplossing]

Houd rekening met te verwachten vragen, zorgen of twijfels van redacties.

Bespreking

Deel de studenten die niet behoren tot de pitch-groep in drie rollen in:

 • Enthousiaste redacteur
 • Argwanende redacteur
 • Hoofdredacteur

Laat studenten feedback op post-its schrijven per pitch: + voor compliment, – voor constructieve feedback.

Iedere groep toehoorders geeft na een batch feedback vanuit zijn rol.

Draai per batch de rollen door, zodat elke student elke rol eens heeft gehad. 

Welke pitch overtuigde het meest? Waarom?

 • Is de signatuur / redactie goed geanalyseerd?
 • Is de voorgestelde werkwijze realistisch?

Na afloop van de pitches kiezen jullie samen een winnaar.

Materiaal

 • Sites/apps van de verschillende journalistieke titels
 • Eventueel kun je een template opzoeken voor een elevator pitch

Tijdsindicatie

60 minuten totaal, te verdelen in

 • 45 minuten voorbereiden:
 • 15 minuten om actuele artikelen van toegewezen redactie te analyseren
 • 30 minuten om elevator pitch deck te bouwen
 • Pitches, 2 minuten per team
Disclaimer. De onderzoekers hebben geprobeerd alle informatie te verifiëren bij de betrokken media. Waar dit niet is gelukt, is ervoor gekozen om op basis van de beschikbare informatie een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de software die (zeer waarschijnlijk) gebruikt is. De onderzoekers zijn daarbij bijgestaan door AI-experts. Omdat de experts de genoemde AI-toepassingen in meer algemene termen duiden, bestaat de kans op onjuiste details of onvolledigheden. Mocht u deze aantreffen, neem dan gerust contact op.