ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal     zoeken

Genereer beeld bij je verhaal

Leerdoel: Je kunt met generatieve AI beeld maken bij een geschreven artikel.

Opdracht

Kies een artikel waarbij naar jouw mening geen goed beeld gebruikt is. Bijvoorbeeld een artikel waarbij een stockfoto staat of een andere afbeelding die jij niet mooi of niet treffend vindt. Je mag ook een artikel van jezelf gebruiken, die je bijvoorbeeld voor je opleiding hebt geschreven.

Lees het artikel en onderstreep de woorden die jij van belang vindt. Maak op basis van die woorden aan samenvatting van het artikel. Deze samenvatting helpt je bij het schrijven van je prompt.

Om beeld te genereren, kun je gebruik maken van de Image Creator van Bing, die draait op DALL-E. Dit is een gratis tool. Je hebt per dag vijftien kansen om een afbeelding te maken. Je kunt ook kijken naar Midjourney, StableDiffusion, Starryai, ChatGPT image generator, Ideogram of Dzego.

Generatieve AI is voortdurend in ontwikkeling. De tools maken soms hele gekke fouten. Blijf daarom proberen. Je bent nooit in één keer klaar. Je kunt je prompts in het Nederlands of Engels invoeren.

Tips

 • Wil je een illustratie? Voeg het woord illustratie toe.
 • Wil je een echte foto? Voeg toe dat je het realistisch wilt hebben.
 • Probeer je beschrijving zo specifiek en concreet mogelijk te maken.

Bespreking

Beelden zeggen meer dan duizend woorden! Althans, dat zeggen ze. Heb jij jouw beeld zo goed geprompt dat iemand anders begrijpt waar jouw gekozen verhaal over gaat? Test het met een mede-student. Toon je foto en laat de ander raden waarover het verhaal dat je gekozen hebt, gaat. Ga bij jezelf na of je afbeelding de inhoud dekt of dat er nog iets toegevoegd kan worden. Zo ja: ga door met prompten tot je tevreden bent.

Reflectie

Bespreek klassikaal:

 • Vind je de afbeeldingen van dusdanig goede kwaliteit dat een journalistiek medium ze zou kunnen publiceren?
 • Hoe zou jij generatieve AI toepassen in de journalistieke praktijk?
 • Wat doet generatieve AI met de werkgelegenheid voor bijvoorbeeld illustratoren of art directors? Wat vind je daarvan?
 • Zie je nog andere voor- / nadelen? Wegen de voordelen op tegen de nadelen?

Tijdsindicatie

40 min, waarvan:

 • 5 minuten voor het lezen van de opdracht
 • 5 minuten om een geschikt artikel te zoeken
 • 15 minuten om te prompten
 • 5 minuten om gegenereerd beeld te toetsen bij medestudent
 • 5 minuten om beeld te verbeteren
 • 5 minuten voor nabespreking

Voorbeeldverhaal

Journalistieke voorbeelden van AI-gebruik vind je hier
Disclaimer. De onderzoekers hebben geprobeerd alle informatie te verifiëren bij de betrokken media. Waar dit niet is gelukt, is ervoor gekozen om op basis van de beschikbare informatie een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de software die (zeer waarschijnlijk) gebruikt is. De onderzoekers zijn daarbij bijgestaan door AI-experts. Omdat de experts de genoemde AI-toepassingen in meer algemene termen duiden, bestaat de kans op onjuiste details of onvolledigheden. Mocht u deze aantreffen, neem dan gerust contact op.