ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal     zoeken

Herken de valkuilen

Leerdoel: Je ontdekt welke rol je als journalist speelt bij de beeldvorming over AI, en je onderzoekt hoe je op een genuanceerde, realistische en verantwoordelijke manier verslag kan doen

Opdracht

In deze opdracht bestudeer je de achttien valkuilen waar journalisten vaak intrappen als ze verhalen over AI maken. En belangrijker nog: je bedenkt hoe jij deze vergissingen kunt voorkomen. Succes!

Instructies

 1. Lees de lijst met achttien veelvoorkomende valkuilen.
 2. Verdeel de klas in groepjes van vier. Ieder van de groepjes bestudeert één van onderstaande artikelen.
  The Machine Are Learning, and So Are the Students – The New York Times

  AI may be as effective as medical specialists at diagnosing disease – CNN

  Is AI finally closing in on human intelligence? – Financial Times

  A.I. Here, There, Everywhere – The New York Times
 3. Bespreek met je groepje welke valkuilen je herkent in jullie artikelen.
 4. Bereid een presentatie van twee à drie minuten voor (op 1 of 2 Powerpoint-slides) waarin je aan de rest van de klas uitlegt welke valkuilen je gevonden hebt. Laat zien in welke tekstfragmenten je de fouten herkent. Vertel ook wat de makers kunnen doen om deze valkuil te vermijden.

Materiaal

 • Laptops om de artikelen en lijst met valkuilen door te lezen en eventueel een korte presentatie te maken

Tijdsindicatie

60 minuten, waarvan:

 • 15 minuten om de lijst met mogelijke valkuilen en het aangewezen artikel te lezen
 • 20 minuten om met je groepje te bepalen welke valkuilen jullie zien en hoe je deze kunt voorkomen
 • 5 minuten om de presentatie voor te bereiden
 • 20 minuten voor de presentaties en de nabespreking
Disclaimer. De onderzoekers hebben geprobeerd alle informatie te verifiëren bij de betrokken media. Waar dit niet is gelukt, is ervoor gekozen om op basis van de beschikbare informatie een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de software die (zeer waarschijnlijk) gebruikt is. De onderzoekers zijn daarbij bijgestaan door AI-experts. Omdat de experts de genoemde AI-toepassingen in meer algemene termen duiden, bestaat de kans op onjuiste details of onvolledigheden. Mocht u deze aantreffen, neem dan gerust contact op.