Kritische vragen

Deze opdracht hoort bij het verhaal:

Anti-spieksoftware herkent zwarte student niet

💡 Leerdoel: Je leert kritische vragen stellen over gezichtsherkenningssoftware

Lees het verhaal over Proctorio. Bedenk welke kritische vragen je als journalist zou kunnen stellen aan de makers van de software. Neem vijf minuten om je vragen op te schrijven, en tien minuten om te vergelijken met een medestudent. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er? Bedenk ook hoe je kunt doorvragen.

💭 Bespreking

Studenten kunnen bijvoorbeeld focussen op de data die gebruikt zijn om het model te trainen. Ook kunnen ze vragen of en hoe het model getest wordt, wat de rolverdeling is tussen mens en machine, in hoeverre het team van programmeurs divers is, etc.

🧰 Materiaal

⏱ Tijdsindicatie

20 minuten, waarvan:

  • 10 minuten voor het lezen van het verhaal
  • 10 minuten voor het opstellen van vragen
  • 10 minuten voor het bespreken van de vragen