ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal     zoeken

Kritische vragen

Leerdoel: Je leert kritische vragen stellen over gezichtsherkenningssoftware

Opdracht

Lees het verhaal over Proctorio. Bedenk welke kritische vragen je als journalist zou kunnen stellen aan de makers van de software. Neem vijf minuten om je vragen op te schrijven, en tien minuten om te vergelijken met een medestudent. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er? Bedenk ook hoe je kunt doorvragen.

Bespreking

Studenten kunnen bijvoorbeeld focussen op de data die gebruikt zijn om het model te trainen. Ook kunnen ze vragen of en hoe het model getest wordt, wat de rolverdeling is tussen mens en machine, in hoeverre het team van programmeurs divers is, etc.

Materiaal

Tijdsindicatie

20 minuten, waarvan:

  • 10 minuten voor het lezen van het verhaal
  • 10 minuten voor het opstellen van vragen
  • 10 minuten voor het bespreken van de vragen
Disclaimer. De onderzoekers hebben geprobeerd alle informatie te verifiëren bij de betrokken media. Waar dit niet is gelukt, is ervoor gekozen om op basis van de beschikbare informatie een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de software die (zeer waarschijnlijk) gebruikt is. De onderzoekers zijn daarbij bijgestaan door AI-experts. Omdat de experts de genoemde AI-toepassingen in meer algemene termen duiden, bestaat de kans op onjuiste details of onvolledigheden. Mocht u deze aantreffen, neem dan gerust contact op.