ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal     zoeken

Lagerhuis

Leerdoel: Je leert nadenken over de impact, voor- en nadelen van AI voor de journalistiek en kunt je mening onderbouwen

Opdracht

Er bestaan vele vormen en toepassingen van AI. Op deze website vind je een aantal voorbeelden, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Het is belangrijk dat je als journalist stilstaat bij de mogelijkheden, risico’s en voor- en nadelen van AI.

Voor deze oefening ga je met je studiegenoten in debat over de stelling:

Artificial Intelligence in de journalistiek doet meer goed dan kwaad.

De docent deelt de klas in tweeën. Groep A is voor de stelling, groep B is tegen de stelling.

Deel 1: Het verkennen van AI in de journalistiek

Voor veel mensen is AI nog een onduidelijk begrip. Daarom is het eerst belangrijk om het terrein te verkennen: Welke toepassingen van AI zijn er eigenlijk in de journalistiek? Maak eerst met je groep een mindmap.

Tip: gebruik de voorbeelden en uitleg op deze website!

Deel 2: Argumenten bedenken

Nu je een beter beeld hebt van wat AI kan doen in de journalistiek is het tijd om argumenten voor of tegen de stelling te bedenken. Je mag daarbij natuurlijk online research doen. Je bent tenslotte journalist! Welke argumenten dragen experts aan?

Bespreking

Tijd om te debatteren! De groep voorstanders gaat aan de ene kant van het klaslokaal zitten, de groep tegenstanders aan de andere kant. Als je iets wilt zeggen, steek je je hand op. Als de docent je de beurt geeft, ga je staan.

Na afloop van het debat, kun je met elkaar bespreken wat je échte mening over de stelling is. Zijn er mensen veranderd van mening na het debat?

Materiaal

Tijdsindicatie

75 minuten, waarvan:

  • 20 minuten voor het maken van een mindmap
  • 30 minuten voor research en het bedenken van argumenten
  • 20 minuten voor het debat
  • 5 minuten nabespreken

Voorbeeldverhaal

Journalistieke voorbeelden van AI-gebruik vind je hier
Disclaimer. De onderzoekers hebben geprobeerd alle informatie te verifiëren bij de betrokken media. Waar dit niet is gelukt, is ervoor gekozen om op basis van de beschikbare informatie een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de software die (zeer waarschijnlijk) gebruikt is. De onderzoekers zijn daarbij bijgestaan door AI-experts. Omdat de experts de genoemde AI-toepassingen in meer algemene termen duiden, bestaat de kans op onjuiste details of onvolledigheden. Mocht u deze aantreffen, neem dan gerust contact op.