ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal     zoeken

Maak je eigen gebruikersprofiel

Leerdoel: Je wordt je bewust van de voor- en nadelen van aanbevelingssystemen en denkt na over de verhouding tussen journalistieke en commerciële belangen op een redactie

Opdracht

Reconstrueer zo goed mogelijk welke nieuwsartikelen of -producties je vandaag en gister hebt gelezen of bekeken. Stel op basis van deze lijst een profiel op van jezelf: wat voor artikelen lees je vooral? Zijn ze kort of lang? En waar gaan ze over? Zijn het vooral columns of juist reportages? Of kijk je alleen video’s? Wat kun je zeggen over de thema’s en complexiteit van de producties? 

Als je dit profiel af hebt, open je een nieuwssite naar keuze. Welke artikelen zouden op basis van jouw leesprofiel het meest relevant zijn? Zijn dit ook daadwerkelijk de artikelen die je het liefst zou lezen? En zijn er ook artikelen die wél interessant zijn, maar die in jouw profiel niet naar voren zouden komen?

Bespreking

Bespreek klassikaal in hoeverre algoritmische keuzes afwijken van je eigen keuzes. Kan er zo een bubbel ontstaan? Wat kun je als redactie doen om dat te voorkomen?

In hoeverre moet een redactie zich aanpassen aan de voorkeuren van de gebruiker? Moet de journalist niet zelfstandig en onafhankelijk bepalen wat nieuwswaardig is? Waar ligt de grens? 

Materiaal

  • Laptops

Tijdsindicatie

30 minuten, waarvan:

  • 5 minuten om verhaal te lezen
  • 5 minuten om eigen lezersprofiel op te stellen
  • 10 minuten om eigen nieuwsaanbod te bepalen op basis van lezersprofiel
  • 10 minuten om na te spreken
Disclaimer. De onderzoekers hebben geprobeerd alle informatie te verifiëren bij de betrokken media. Waar dit niet is gelukt, is ervoor gekozen om op basis van de beschikbare informatie een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de software die (zeer waarschijnlijk) gebruikt is. De onderzoekers zijn daarbij bijgestaan door AI-experts. Omdat de experts de genoemde AI-toepassingen in meer algemene termen duiden, bestaat de kans op onjuiste details of onvolledigheden. Mocht u deze aantreffen, neem dan gerust contact op.