ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal     zoeken

Machine Learning kwartet

Leerdoel: Je begrijpt dat bestaande AI-toepassingen meerdere vormen van Machine Learning gebruiken

Opdracht

We gaan kwartetten, en het spel ga je zelf maken.

Het Archief van de Toekomst maakt gebruik van verschillende vormen van Machine Learning. Maak een kwartet op basis van de belangrijkste onderdelen uit de casus en zoek er meer voorbeelden bij. 

Maak groepen van drie of vier studenten.

 1. In het artikel worden verschillende werkingsmechanismen en vormen van AI genoemd. Bepaal minstens drie relevante categorieën van AI die je uit het artikel haalt. Je mag ook elders op de website zoeken. 
 2. Geef per categorie vier voorbeelden (die vormen samen één kwartet). Stel, één van je categorieën is ‘entiteitsherkenning’. Dan zoek je vier voorbeelden waarin deze AI-vorm gebruikt wordt, zoals bijvoorbeeld het verhaal over geheimgehouden moorden in Mexico. Tip: op deze website staan veel voorbeelden, maar je kunt natuurlijk ook op andere plekken online research doen. Je voorbeelden hoeven niet per se journalistiek te zijn. Ze mogen ook uit andere werkvelden komen.  
 3. Schets de kaarten. Je maakt er dus minimaal twaalf: vier voor elk van je drie categorieën. 
 4. Zet op elke kaart:
  1. De naam van de categorie bovenaan (bijv. entiteitsherkenning)
  2. In het midden een tekening van het voorbeeld (bijv. het verhaal over moorden in Mexico)
  3. Daaronder de naam van het voorbeeld (bijv. Moorden in Mexico)
  4. En daarnaast icoontjes voor de overige drie voorbeelden (die samen met de huidige kaart het kwartet vormen).

Wissel het kwartet als het af is uit met een andere groep en speel een rondje met elkaar. Daarna ga je dit klassikaal bespreken.

Bespreking

Na één speelronde kun je eventueel nog een wissel van kwartetten doen. Als studenten zelf een kwartet hebben gemaakt én twee andere kwartetten hebben gebruikt, beginnen bepaalde zaken op te vallen.

 • Wat viel je op tijdens het spelen van het kwartet van de ander?
 • Kloppen de gekozen voorbeelden?
 • Waarom wel of niet?
 • Vraag eerst de student die reageert, daarna de bedenker en vervolgens een derde student die het eens of oneens is met de andere studenten.

Materiaal

 • Papier 
 • Potlood / pen / stiften
 • Scharen

Tijdsindicatie

90 minuten totaal, waarvan:

 • 20 minuten om met je groep de categorieën te bepalen op basis van het artikel over slim archiveren.
 • 15 minuten om passende voorbeelden te vinden (naast dit voorbeeld staan er genoeg op de site).
 • 20 minuten om de 16 kaartjes te schetsen met daarop het voorbeeld, de naam van het voorbeeld en de categorie, en om  ze uit te knippen tot een speelbaar kwartet.
 • 15 minuten om kwartetten uit te wisselen met een ander groepje en een ronde te spelen. Wissel vervolgens met een ander groepje en speel nog een rondje.
 • 20 minuten om klassikaal te bespreken.
Disclaimer. De onderzoekers hebben geprobeerd alle informatie te verifiëren bij de betrokken media. Waar dit niet is gelukt, is ervoor gekozen om op basis van de beschikbare informatie een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de software die (zeer waarschijnlijk) gebruikt is. De onderzoekers zijn daarbij bijgestaan door AI-experts. Omdat de experts de genoemde AI-toepassingen in meer algemene termen duiden, bestaat de kans op onjuiste details of onvolledigheden. Mocht u deze aantreffen, neem dan gerust contact op.