ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal     zoeken

Personalisering: hoe ver kun je gaan?

Leerdoel: Bewust worden van ethische kant van AI-tools

Opdracht

Smartocto biedt geweldige mogelijkheden om een groter publiek te bereiken. Je wilt als journalist immers dat je producten een zo groot mogelijke doelgroep bereiken. Of niet? 

Bespreek met de groep een aantal stellingen die gaan over de keerzijde van deze tool.

Je kunt de volgende stellingen gebruiken:

  • Als journalist is je bereik het belangrijkst, want je moet je publiek bedienen.
  • Een tool als Smartocto gaat in tegen de kritische houding die elke journalist moet hebben. 
  • Smartocto werkt inclusieve berichtgeving tegen. 
  • Met een tool als Smartocto vergroot je de polarisatie in de samenleving. 
  • Het gebrek aan transparantie van de makers maken dit soort tools tot een gevaar voor de journalistiek.
  • Smartocto draagt bij aan filterbubbels.

Materiaal

  • Laptops

Tijdsindicatie

Vanaf 10 minuten (afhankelijk van het aantal stellingen dat je wil bespreken), waarvan:

  • 5 voor het lezen van het verhaal
  • 5 voor het bespreken van een stelling

Voorbeeldverhaal

Disclaimer. De onderzoekers hebben geprobeerd alle informatie te verifiëren bij de betrokken media. Waar dit niet is gelukt, is ervoor gekozen om op basis van de beschikbare informatie een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de software die (zeer waarschijnlijk) gebruikt is. De onderzoekers zijn daarbij bijgestaan door AI-experts. Omdat de experts de genoemde AI-toepassingen in meer algemene termen duiden, bestaat de kans op onjuiste details of onvolledigheden. Mocht u deze aantreffen, neem dan gerust contact op.