Personalisering: hoe ver kun je gaan?

Deze opdracht hoort bij het verhaal:

Welk onderwerp, welke vorm, welke behoefte? AI geeft raad

💡 Leerdoel: Bewust worden van ethische kant van AI-tools

Smartocto biedt geweldige mogelijkheden om een groter publiek te bereiken. Je wilt als journalist immers dat je producten een zo groot mogelijke doelgroep bereiken. Of niet? 

Bespreek met de groep een aantal stellingen die gaan over de keerzijde van deze tool.

Je kunt de volgende stellingen gebruiken:

  • Als journalist is je bereik het belangrijkst, want je moet je publiek bedienen.
  • Een tool als Smartocto gaat in tegen de kritische houding die elke journalist moet hebben. 
  • Smartocto werkt inclusieve berichtgeving tegen. 
  • Met een tool als Smartocto vergroot je de polarisatie in de samenleving. 
  • Het gebrek aan transparantie van de makers maken dit soort tools tot een gevaar voor de journalistiek.
  • Smartocto draagt bij aan filterbubbels.

🧰 Materiaal

⏱ Tijdsindicatie

Vanaf 10 minuten (afhankelijk van het aantal stellingen dat je wil bespreken), waarvan:

  • 5 voor het lezen van het verhaal
  • 5 voor het bespreken van een stelling