ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal     zoeken

Zoek de verschillen

Leerdoel: Je ontdekt het verschil tussen Supervised Machine Learning, Reinforcement Learning en Rule-Based modellen.

Opdracht

Op deze website staan allerlei journalistieke voorbeelden waarin AI is gebruikt. Daarvoor zijn verschillende typen modellen gebruikt.

Maak tweetallen en zoek samen één voorbeeld van Supervised Learning, één van Rule Based modellen en één van Reinforcement Learning op deze site. Als je wil, mag je ook buiten deze site zoeken.

Sla de links naar je voorbeelden op en schrijf in je eigen woorden op wat het verschil is tussen Supervised Machine Learning, Reinforcement Learning en Rule Based modellen.

Tip: hier lees je een uitleg van de drie modellen.

Bespreking

  • Welke voorbeelden hebben jullie gevonden?
  • Van welk type AI is er sprake in jullie voorbeelden?
  • Kunnen jullie het verschil uitleggen tussen de modellen?
  • Weten jullie ook wat Unsupervised Machine Learning is?

Materiaal

Tijdsindicatie

40 minuten, waarvan:

  • 15 minuten voor het lezen van de uitleg
  • 15 minuten voor het zoeken van voorbeelden
  • 10 minuten om na te spreken

Voorbeeldverhaal

Journalistieke voorbeelden van AI-gebruik vind je hier
Disclaimer. De onderzoekers hebben geprobeerd alle informatie te verifiëren bij de betrokken media. Waar dit niet is gelukt, is ervoor gekozen om op basis van de beschikbare informatie een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de software die (zeer waarschijnlijk) gebruikt is. De onderzoekers zijn daarbij bijgestaan door AI-experts. Omdat de experts de genoemde AI-toepassingen in meer algemene termen duiden, bestaat de kans op onjuiste details of onvolledigheden. Mocht u deze aantreffen, neem dan gerust contact op.