Bronnen vinden met AI

Deze opdracht hoort bij het verhaal:

Bij NU.nl modereert een robot jouw comments

💡 Leerdoel: Je krijgt inzicht in de manier waarop je AI kan inzetten om de journalistiek te verbeteren 

NU.nl zou Maura het liefst ook willen inzetten om de journalistiek op NU.nl beter te maken. De redactie hoopt dat Maura kan helpen bij het opsporen van experts en ervaringsdeskundigen die reageren op artikelen. Jij gaat Maura daarbij helpen. Maura werkt op basis van regels, zoals “als het woord ‘kutwijf’ voorkomt in de reactie, dan wordt de reactie afgekeurd en dus niet zichtbaar op NU.nl.”

Bedenk, opnieuw in een groepje van drie, minstens twee regels die helpen om reacties van ervaringsdeskundigen of experts te vinden en te melden aan de redactie. Probeer de regels zo te formuleren dat er zo veel mogelijk bruikbare reacties naar boven komen en zo min mogelijk reacties die niet van een ervaringsdeskundige of expert zijn. Let op, Maura kan ook combinaties van woorden detecteren, zoals ‘mijn ervaring’.

🧰 Materiaal

⏱ Tijdsindicatie

15 minuten, waarvan:

  • 5 minuten voor het lezen van het verhaal
  • 5 minuten voor het bedenken van de regels
  • 5 minuten voor de nabespreking