ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal     zoeken

Debat: wetgeving en transparantie

Leerdoel: Je vormt een onderbouwde mening over de gewenste transparantie van AI en de invloed hiervan op de maatschappij

Opdracht

In deze case kon een vraag over invloed niet volledig beantwoord worden, bij gebrek aan transparantie. Dat gebrek aan transparantie is een veelgehoorde klacht over AI.
Moet er wetgeving komen die de werking van algoritmes transparant maakt? Is dit haalbaar? Zo ja, wie is hier dan verantwoordelijk voor?
Maak groepjes met voor- en tegenstanders. De docent bepaalt welke groepjes voor zijn en welke tegen. Doe online onderzoek naar het onderwerp, zodat je jouw kant van de stelling voor de klas kunt verdedigen. Zorg voor goede, betrouwbare bronnen: je bent tenslotte journalist.

Na twintig minuten research, begint het debat.

Materiaal

Tijdsindicatie

Vanaf 40 minuten, waarvan:

  • 20 minuten research
  • 20 minuten debat
Disclaimer. De onderzoekers hebben geprobeerd alle informatie te verifiëren bij de betrokken media. Waar dit niet is gelukt, is ervoor gekozen om op basis van de beschikbare informatie een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de software die (zeer waarschijnlijk) gebruikt is. De onderzoekers zijn daarbij bijgestaan door AI-experts. Omdat de experts de genoemde AI-toepassingen in meer algemene termen duiden, bestaat de kans op onjuiste details of onvolledigheden. Mocht u deze aantreffen, neem dan gerust contact op.