Debat: wetgeving en transparantie

Deze opdracht hoort bij het verhaal:

Hoe het algoritme van Instagram politieke campagnes beïnvloedt

💡 Leerdoel: Je vormt een onderbouwde mening over de gewenste transparantie van AI en de invloed hiervan op de maatschappij

In deze case kon een vraag over invloed niet volledig beantwoord worden, bij gebrek aan transparantie. Dat gebrek aan transparantie is een veelgehoorde klacht over AI.
Moet er wetgeving komen die de werking van algoritmes transparant maakt? Is dit haalbaar? Zo ja, wie is hier dan verantwoordelijk voor?
Maak groepjes met voor- en tegenstanders. De docent bepaalt welke groepjes voor zijn en welke tegen. Doe online onderzoek naar het onderwerp, zodat je jouw kant van de stelling voor de klas kunt verdedigen. Zorg voor goede, betrouwbare bronnen: je bent tenslotte journalist.

Na twintig minuten research, begint het debat.

🧰 Materiaal

⏱ Tijdsindicatie

Vanaf 40 minuten, waarvan:

  • 20 minuten research
  • 20 minuten debat