Journalist of robot?

Deze opdracht hoort bij het verhaal:
Podcast Over Media liet een podcastaflevering schrijven door een robot

💡 Leerdoel: Je gaat zelf een artikel laten genereren en wordt je bewust van de mogelijkheden en beperkingen ervan

Welke keuzes maakt AI? Zijn die heel anders dan de keuzes die een journalist zou maken? Bedenk een onderwerp met een wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe. Laat de studenten hierover een kort nieuwsbericht schrijven. Laat ze vervolgens, over dezelfde wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe een nieuwsbericht maken met ChatGPT.

💭 Bespreking

Bespreek enkele verschillende versies. Wat valt op? Welke andere keuzes maakt de tool? Welk effect hebben deze keuzes?

🧰 Materiaal

⏱ Tijdsindicatie

Vanaf 25 minuten, waarvan:

  • 10 minuten om een fictief nieuwsbericht te schrijven
  • 5 minuten om een nieuwsbericht te laten genereren door ChatGPT
  • 10 minuten om na te spreken