ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal     zoeken

Journalist of robot?

Leerdoel: Je gaat zelf een artikel laten genereren en wordt je bewust van de mogelijkheden en beperkingen ervan

Opdracht

Welke keuzes maakt AI? Zijn die heel anders dan de keuzes die een journalist zou maken? Bedenk een onderwerp met een wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe. Laat de studenten hierover een kort nieuwsbericht schrijven. Laat ze vervolgens, over dezelfde wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe een nieuwsbericht maken met ChatGPT.

Bespreking

Bespreek enkele verschillende versies. Wat valt op? Welke andere keuzes maakt de tool? Welk effect hebben deze keuzes?

Materiaal

Tijdsindicatie

Vanaf 25 minuten, waarvan:

  • 10 minuten om een fictief nieuwsbericht te schrijven
  • 5 minuten om een nieuwsbericht te laten genereren door ChatGPT
  • 10 minuten om na te spreken
Disclaimer. De onderzoekers hebben geprobeerd alle informatie te verifiëren bij de betrokken media. Waar dit niet is gelukt, is ervoor gekozen om op basis van de beschikbare informatie een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de software die (zeer waarschijnlijk) gebruikt is. De onderzoekers zijn daarbij bijgestaan door AI-experts. Omdat de experts de genoemde AI-toepassingen in meer algemene termen duiden, bestaat de kans op onjuiste details of onvolledigheden. Mocht u deze aantreffen, neem dan gerust contact op.