ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal     zoeken

Maak een grijze lijst

Leerdoel: Je krijgt inzicht in werking rule-based AI

Opdracht

Zoals we net hebben kunnen lezen, keurt Maura reacties af op basis van de woorden die in de reacties voorkomen. Sommige woorden mogen nooit, en sommige woorden mogen soms worden gebruikt. Het woord ‘kanker’ mag niet als scheldwoord worden gebruikt, maar in een medische context mag ‘kanker’ wel worden gebruikt. Kanker staat daarom op de grijze lijst. De regels die Maura volgt, kunnen per artikel worden aangepast. Reacties met woorden op de grijze lijst moeten altijd door een mens worden goed- of afgekeurd. NU.nl wil om deze reden het liefst zo min mogelijk woorden op de grijze lijst.

Lees nu het volgende artikel: https://www.nu.nl/media/6212370/stigmatisering-homomannen-door-apenpokken-hoe-kunnen-media-dit-voorkomen.html 

NU.nl wil geen homofobe reacties op NUjij, maar het moet wel mogelijk zijn om inhoudelijk te reageren op het bovenstaande artikel. Welke woorden zouden bij dit stuk op de grijze lijst moeten staan? Leg ook kort uit waarom een woord volgens jou op de grijze lijst moet. Ga in drietallen zitten en bedenk minstens twee woorden. Tip, lees de NUjij-reacties onder dit artikel!

Materiaal

  • Laptops en/of pen en papier​

Tijdsindicatie

15 minuten, waarvan:

  • 5 minuten voor het lezen van het artikel
  • 5 minuten om woorden voor de grijze lijst te bedenken
  • 5 minuten om na te spreken
Disclaimer. De onderzoekers hebben geprobeerd alle informatie te verifiëren bij de betrokken media. Waar dit niet is gelukt, is ervoor gekozen om op basis van de beschikbare informatie een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de software die (zeer waarschijnlijk) gebruikt is. De onderzoekers zijn daarbij bijgestaan door AI-experts. Omdat de experts de genoemde AI-toepassingen in meer algemene termen duiden, bestaat de kans op onjuiste details of onvolledigheden. Mocht u deze aantreffen, neem dan gerust contact op.