ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal     zoeken

Rule of 10 – Brainstorm met ChatGPT

Leerdoel: Je ontdekt hoe de rule of 10 methode je helpt om ChatGPT zo goed mogelijk in te zetten bij een brainstorm

Opdracht

Misschien heb je het al eens gehoord: ChatGPT kan een goede hulp zijn in brainstormsessies. Het systeem komt alleen nooit meteen tot het beste resultaat. Om je resultaten te verbeteren, kun je de Rule of 10-methode gebruiken, een brainstormmethode die veel gebruikt wordt in de ICT.   

Stap 1:  

Laat ChatGPT tien verhaalideeën voor je bedenken rondom een thema dat je zelf kiest – bijvoorbeeld tien invalshoeken voor een lokaal radio-item over een jaarlijkse dorpsbraderie, of tien invalshoeken voor een artikel over de invloed van generatieve AI op kunst. De prompt formuleer je aan de hand van deze PREPARE-promptadviezen.  

Houd je stappen en overwegingen bij in een logboek ter verantwoording naar je docent, chef en/of je publiek.

Stap 2: 

Kies van de tien gegenereerde voorbeelden één idee dat in jouw ogen de moeite waard is om mee verder te gaan. Laat ChatGPT op basis daarvan opnieuw tien nieuwe suggesties genereren.

Een voorbeeld: Stel je vroeg in de eerste ronde om invalshoeken voor een verhaal over de invloed van generatieve AI op kunst. Eén van de ideeën van ChatGPT luidt:

‘De democratie van creativiteit: Analyseer hoe generatieve AI de toegang tot creatieve expressie verbreedt door mensen zonder traditionele artistieke vaardigheden in staat te stellen kunst te maken.’

Interessant, maar nog niet erg duidelijk. In stap 2 kun je vragen om tien invalshoeken om dit idee verder te concretiseren.

Stap 3:  

Zet de rul of 10 mehode voort tot je een uitgekristalliseerd idee hebt.

Bespreking

Bespreek klassikaal welk verhaalidee je hebt opgedaan. Welke rol speelde ChatGPT in je brainstormproces? Zijn er momenten geweest waarop de tool met een hele behulpzame suggestie kwam of juist iets heel raars zei? Welke afwegingen heb je daarbij gemaakt? Wat heb je anders gedaan dan in een brainstormproces zonder AI-tool? Hoe belangrijk vinden jullie het bijhouden van een logboek? Moet je het je publiek of chef altijd vertellen als je inspiratie hebt gehaald uit ChatGPT? Waar ligt volgens jullie de grens?

Materiaal

  • Laptop
  • Een account voor de gratis versie van ChatGPT (gratis aan te maken)

Tijdsindicatie

20 minuten, waarvan:

  • 5 minuten voor bespreking Rule of 10, promptadviezen en om in te loggen bij ChatGPT
  • 10 minuten voor het brainstormproces
  • 5 minuten voor de bespreking

Voorbeeldverhaal

Journalistieke voorbeelden van AI-gebruik vind je hier
Disclaimer. De onderzoekers hebben geprobeerd alle informatie te verifiëren bij de betrokken media. Waar dit niet is gelukt, is ervoor gekozen om op basis van de beschikbare informatie een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de software die (zeer waarschijnlijk) gebruikt is. De onderzoekers zijn daarbij bijgestaan door AI-experts. Omdat de experts de genoemde AI-toepassingen in meer algemene termen duiden, bestaat de kans op onjuiste details of onvolledigheden. Mocht u deze aantreffen, neem dan gerust contact op.