Tekstrobot in de klas

Deze opdracht hoort bij het verhaal:
Podcast Over Media liet een podcastaflevering schrijven door een robot

💡 Leerdoel: Kennismaken met Deep Learning en automatische tekstgeneratie

Iedere student zoekt een nieuwsartikel zoeken van hetzelfde type. Bijvoorbeeld: iedereen zoekt een verslag van een voetbalwedstrijd, een column of een reisreportage. 

Laat een student de eerste zin van diens artikel noteren. Vraag de student vervolgens om alleen de laatste twee of drie woorden van deze zin hardop voor te lezen.

Laat een volgende student een zin uitkiezen uit diens eigen artikel, die aan lijkt te sluiten op het einde van de vorige zin. Ook deze student noteert de zin en leest de laatste woorden hardop voor.

Ga zo door tot iedereen aan de beurt is geweest. Niemand leest zijn hele zin hardop voor, alleen de laatste woorden. Ga vervolgens nog een keer in dezelfde volgorde de groep rond, maar laat dit keer elke student de hele zin voorlezen.

Bespreek de resulterende tekst. Sluiten de zinnen goed op elkaar aan? In hoeverre is de tekst grammaticaal correct? En in hoeverre klopt de informatie ook feitelijk?

🧰 Materiaal

⏱ Tijdsindicatie

Vanaf 15 minuten