ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal     zoeken

Tekstrobot in de klas

Leerdoel: Kennismaken met Deep Learning en automatische tekstgeneratie

Opdracht

Iedere student zoekt een nieuwsartikel zoeken van hetzelfde type. Bijvoorbeeld: iedereen zoekt een verslag van een voetbalwedstrijd, een column of een reisreportage. 

Laat een student de eerste zin van diens artikel noteren. Vraag de student vervolgens om alleen de laatste twee of drie woorden van deze zin hardop voor te lezen.

Laat een volgende student een zin uitkiezen uit diens eigen artikel, die aan lijkt te sluiten op het einde van de vorige zin. Ook deze student noteert de zin en leest de laatste woorden hardop voor.

Ga zo door tot iedereen aan de beurt is geweest. Niemand leest zijn hele zin hardop voor, alleen de laatste woorden. Ga vervolgens nog een keer in dezelfde volgorde de groep rond, maar laat dit keer elke student de hele zin voorlezen.

Bespreek de resulterende tekst. Sluiten de zinnen goed op elkaar aan? In hoeverre is de tekst grammaticaal correct? En in hoeverre klopt de informatie ook feitelijk?

Materiaal

Tijdsindicatie

Vanaf 15 minuten

Disclaimer. De onderzoekers hebben geprobeerd alle informatie te verifiëren bij de betrokken media. Waar dit niet is gelukt, is ervoor gekozen om op basis van de beschikbare informatie een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de software die (zeer waarschijnlijk) gebruikt is. De onderzoekers zijn daarbij bijgestaan door AI-experts. Omdat de experts de genoemde AI-toepassingen in meer algemene termen duiden, bestaat de kans op onjuiste details of onvolledigheden. Mocht u deze aantreffen, neem dan gerust contact op.