ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal     zoeken

Wie ben ik?

Leerdoel: Je staat stil bij de werking van personalisering op sociale media

Opdracht

Let op: Minimaal twee dagen voor de les zoek je uit welke data over jou bekend zijn bij Instagram. Dat doe je als volgt:

Volg onderstaande stappen om je eigen gegevens van Instagram op te vragen:

1. Ga naar instagram.com/download/request/

2. Via deze pagina kun je de gegevens opvragen. Je krijgt onderstaande scherm te zien: 

3. Vul je e-mailadres in en klik op “Volgende”

4. Vul je wachtwoord in en klik op “Download aanvragen”.

Als je een kopie aanvraagt, krijg je binnen 48 uur een zip-file toegestuurd op je e-mailadres. Daarin staan je foto’s en video’s, opmerkingen, vind-ik-leuks, volgers, mensen die je volgt enzovoorts. (Bron: VPNgids.nl)

Neem de opbrengst uitgeprint mee naar de klas, maar zorg dat je naam er niet op staat. Als je bepaalde gegevens te privé vindt om mee te nemen naar de klas, staat het je vrij om die uit je dossier te verwijderen.

De docent verzamelt ieders dossiers, en deelt ze willekeurig uit in de klas. Hij zorgt ervoor dat niemand zijn eigen dossier heeft, maar let verder niet op wiens dossier bij wie terecht komt.

Je hebt nu dus de gegevens van een studiegenoot, maar weet niet wie het is. Schrijf op basis van de gegevens een persona, waarin je vertelt:

1. Wie en wat hij of zij is. Probeer een zo gedetailleerd mogelijk beeld te schetsen van de persoonlijkheid.
2. Wat zijn of haar demografische gegevens zijn.
3. Wat zijn of haar wensen en doelen zijn.
4. Wat zijn of haar zorgen en ergernissen zijn.
5. Hoe de persoon in kwestie eruit ziet.
6. In wat voor content en advertenties de persoon in kwestie geïnteresseerd is.

Lever je persona (uitgeschreven op een A4-tje) in, samen met de Instagram-data die je ontvangen hebt. De docent legt alle documenten (de Instagramdossiers en geschreven persona’s) op een tafel.

Vervolgens is het tijd om te achterhalen wie voor jou een persona heeft geschreven. Zoek je eigen dossier op, en neem de persona die voor jou is opgesteld mee.

Bespreking

Lees de persona die op basis van jouw gegevens gemaakt is en bespreek de opbrengst klassikaal.

  • In hoeverre klopt deze? Wat herken je en wat niet? Wat valt je op?
  • Wat betekent het als op basis van data profielen worden gemaakt? Wat betekent dat voor jou persoonlijk, en wat betekent het voor jou als journalist?
  • In hoeverre verandert deze oefening de manier waarop je omgaat met sociale media?

Materiaal

Tijdsindicatie

Vanaf 50 minuten, waarvan:

  • 15 minuten voor het bekijken van de Instagramdata van een studiegenoot
  • 20 minuten voor het opstellen van een persona
  • 15 minuten voor het nabespreken
Disclaimer. De onderzoekers hebben geprobeerd alle informatie te verifiëren bij de betrokken media. Waar dit niet is gelukt, is ervoor gekozen om op basis van de beschikbare informatie een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de software die (zeer waarschijnlijk) gebruikt is. De onderzoekers zijn daarbij bijgestaan door AI-experts. Omdat de experts de genoemde AI-toepassingen in meer algemene termen duiden, bestaat de kans op onjuiste details of onvolledigheden. Mocht u deze aantreffen, neem dan gerust contact op.