ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal     zoeken

Journalist of robot?

Opdracht Welke keuzes maakt AI? Zijn die heel anders dan de keuzes die een journalist zou maken? Bedenk een onderwerp met een wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe. Laat de studenten hierover een kort nieuwsbericht schrijven. Laat ze vervolgens, over dezelfde wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe een nieuwsbericht maken met ChatGPT. Bespreking […]

Tekstrobot in de klas

Opdracht Iedere student zoekt een nieuwsartikel zoeken van hetzelfde type. Bijvoorbeeld: iedereen zoekt een verslag van een voetbalwedstrijd, een column of een reisreportage.  Laat een student de eerste zin van diens artikel noteren. Vraag de student vervolgens om alleen de laatste twee of drie woorden van deze zin hardop voor te lezen. Laat een volgende […]