Journalist of robot?

Deze opdracht hoort bij het verhaal:Podcast Over Media liet een podcastaflevering schrijven door een robot 💡 Leerdoel: Je gaat zelf een artikel laten genereren en wordt je bewust van de mogelijkheden en beperkingen ervan Welke keuzes maakt AI? Zijn die heel anders dan de keuzes die een journalist zou maken? Bedenk een onderwerp met een […]

Tekstrobot in de klas

Deze opdracht hoort bij het verhaal:Podcast Over Media liet een podcastaflevering schrijven door een robot 💡 Leerdoel: Kennismaken met Deep Learning en automatische tekstgeneratie Iedere student zoekt een nieuwsartikel zoeken van hetzelfde type. Bijvoorbeeld: iedereen zoekt een verslag van een voetbalwedstrijd, een column of een reisreportage.  Laat een student de eerste zin van diens artikel […]