Train een model om de publieke opinie op Twitter te meten

Deze opdracht hoort bij het verhaal: Hoe de Groene Amsterdammer een miljoen Tweets onderzocht op haat en agressie 💡 Leerdoel: Je gaat een model trainen om sentimentanalyse te doen op Twitter. Je ontdekt welke stappen je daarvoor moet zetten en waar je op moet letten. De Groene Amsterdammer analyseerde haatdragende tweets gericht op vrouwelijke politici. […]

Train zelf een model om koppen te herkennen

Deze opdracht hoort bij het verhaal: Welk onderwerp, welke vorm, welke behoefte? AI geeft raad 💡 Leerdoel: Je gaat zelf een model trainen dat tekst kan herkennen en ontdekt welke stappen je daarvoor moet zetten. Smartocto voorspelt onder andere welke kop het beste werkt. Koppen analyseren kan op veel manieren – van heel simpel tot […]

Zoek de verschillen

💡 Leerdoel: Je ontdekt het verschil tussen Supervised Machine Learning, Reinforcement Learning en Rule-Based modellen.  Op deze website staan allerlei journalistieke voorbeelden waarin AI is gebruikt. Daarvoor zijn verschillende typen modellen gebruikt. Maak tweetallen en zoek samen één voorbeeld van Supervised Learning, één van Rule Based modellen en één van Reinforcement Learning op deze site. […]

Tuinen en cappuccino’s: dataverzamelen met AI

Deze opdracht hoort bij het verhaal: Dankzij AI doet het publiek onderzoek voor de NRC 💡 Leerdoel: Je bedenkt AI-oplossingen voor journalistieke vraagstukken en leert deze helder presenteren aan collega’s Toen NRC haar lezers vroeg om te helpen bij onderzoek naar biodiversiteit door een jaar lang foto’s van hun tuin te maken en in te […]

Machine Learning kwartet

Deze opdracht hoort bij het verhaal: Tegenlicht bedacht een slim archief op basis van AI 💡 Leerdoel: Je begrijpt dat bestaande AI-toepassingen meerdere vormen van Machine Learning gebruiken We gaan kwartetten, en het spel ga je zelf maken. Het Archief van de Toekomst maakt gebruik van verschillende vormen van Machine Learning. Maak een kwartet op […]

Personalisering: hoe ver kun je gaan?

Deze opdracht hoort bij het verhaal: Welk onderwerp, welke vorm, welke behoefte? AI geeft raad 💡 Leerdoel: Bewust worden van ethische kant van AI-tools Smartocto biedt geweldige mogelijkheden om een groter publiek te bereiken. Je wilt als journalist immers dat je producten een zo groot mogelijke doelgroep bereiken. Of niet?  Bespreek met de groep een […]

Journalist of robot?

Deze opdracht hoort bij het verhaal:Podcast Over Media liet een podcastaflevering schrijven door een robot 💡 Leerdoel: Je gaat zelf een artikel laten genereren en wordt je bewust van de mogelijkheden en beperkingen ervan Welke keuzes maakt AI? Zijn die heel anders dan de keuzes die een journalist zou maken? Bedenk een onderwerp met een […]

Tekstrobot in de klas

Deze opdracht hoort bij het verhaal:Podcast Over Media liet een podcastaflevering schrijven door een robot 💡 Leerdoel: Kennismaken met Deep Learning en automatische tekstgeneratie Iedere student zoekt een nieuwsartikel zoeken van hetzelfde type. Bijvoorbeeld: iedereen zoekt een verslag van een voetbalwedstrijd, een column of een reisreportage.  Laat een student de eerste zin van diens artikel […]

Train je eigen beeldherkenning

Deze opdracht hoort bij het verhaal: Anti-spieksoftware herkent zwarte student niet 💡 Leerdoel: Je stelt kritische vragen over gezichtherkenningssoftware, maakt zelf een dataset en traint je eigen AI-model om je bewust te worden van de werking van bias Het verhaal over Proctorio laat zien waarom het belangrijk is dat journalisten het gebruik van AI in […]

Kritische vragen

Deze opdracht hoort bij het verhaal: Anti-spieksoftware herkent zwarte student niet 💡 Leerdoel: Je leert kritische vragen stellen over gezichtsherkenningssoftware Lees het verhaal over Proctorio. Bedenk welke kritische vragen je als journalist zou kunnen stellen aan de makers van de software. Neem vijf minuten om je vragen op te schrijven, en tien minuten om te […]