ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal     zoeken

Train een model om de publieke opinie op Twitter te meten

Opdracht De Groene Amsterdammer analyseerde haatdragende tweets gericht op vrouwelijke politici. Voor deze opdracht ga je zelf een machine learning model trainen om te analyseren wat mensen vinden van Arjen Lubach. Je gaat voorbeelden zoeken van negatieve, positieve en neutrale tweets over hem en zijn programma De Avondshow. (NB. In overleg met de docent, kun […]

Train zelf een model om koppen te herkennen

Opdracht Smartocto voorspelt onder andere welke kop het beste werkt. Koppen analyseren kan op veel manieren – van heel simpel tot behoorlijk ingewikkeld. In deze opdracht gaan we een model trainen om een eenvoudige tekstanalyse te doen. Je gaat het leren om in te schatten welke kop bij welk medium hoort. Daarvoor moet je het […]

Zoek de verschillen

Opdracht Op deze website staan allerlei journalistieke voorbeelden waarin AI is gebruikt. Daarvoor zijn verschillende typen modellen gebruikt. Maak tweetallen en zoek samen één voorbeeld van Supervised Learning, één van Rule Based modellen en één van Reinforcement Learning op deze site. Als je wil, mag je ook buiten deze site zoeken. Sla de links naar […]

Tuinen en cappuccino’s: dataverzamelen met AI

Toen NRC haar lezers vroeg om te helpen bij onderzoek naar biodiversiteit door een jaar lang foto’s van hun tuin te maken en in te sturen, meldden 8.500 tuin- en balkoneigenaren zich. Het Wilde Tuin-project was geboren. Ook de Volkskrant nodigt het publiek vaker uit om mee te doen, bijvoorbeeld voor een onderzoek naar inflatie. […]

Machine Learning kwartet

Opdracht We gaan kwartetten, en het spel ga je zelf maken. Het Archief van de Toekomst maakt gebruik van verschillende vormen van Machine Learning. Maak een kwartet op basis van de belangrijkste onderdelen uit de casus en zoek er meer voorbeelden bij.  Maak groepen van drie of vier studenten. In het artikel worden verschillende werkingsmechanismen […]

Personalisering: hoe ver kun je gaan?

Opdracht Smartocto biedt geweldige mogelijkheden om een groter publiek te bereiken. Je wilt als journalist immers dat je producten een zo groot mogelijke doelgroep bereiken. Of niet?  Bespreek met de groep een aantal stellingen die gaan over de keerzijde van deze tool. Je kunt de volgende stellingen gebruiken: Als journalist is je bereik het belangrijkst, […]

Journalist of robot?

Opdracht Welke keuzes maakt AI? Zijn die heel anders dan de keuzes die een journalist zou maken? Bedenk een onderwerp met een wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe. Laat de studenten hierover een kort nieuwsbericht schrijven. Laat ze vervolgens, over dezelfde wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe een nieuwsbericht maken met ChatGPT. Bespreking […]

Tekstrobot in de klas

Opdracht Iedere student zoekt een nieuwsartikel zoeken van hetzelfde type. Bijvoorbeeld: iedereen zoekt een verslag van een voetbalwedstrijd, een column of een reisreportage.  Laat een student de eerste zin van diens artikel noteren. Vraag de student vervolgens om alleen de laatste twee of drie woorden van deze zin hardop voor te lezen. Laat een volgende […]

Train je eigen beeldherkenning

Opdracht Het verhaal over Proctorio laat zien waarom het belangrijk is dat journalisten het gebruik van AI in de samenleving bevragen, en waarom je als journalist en inzicht moet hebben in de manier waarop AI-modellen getraind worden. Proctorio lijkt dit op een klassiek geval van ‘garbage in = garbage out. Met andere woorden: als je […]

Kritische vragen

Opdracht Lees het verhaal over Proctorio. Bedenk welke kritische vragen je als journalist zou kunnen stellen aan de makers van de software. Neem vijf minuten om je vragen op te schrijven, en tien minuten om te vergelijken met een medestudent. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er? Bedenk ook hoe je kunt doorvragen. Bespreking Studenten kunnen […]