Train een model om de publieke opinie op Twitter te meten

Deze opdracht hoort bij het verhaal: Hoe de Groene Amsterdammer een miljoen Tweets onderzocht op haat en agressie 💡 Leerdoel: Je gaat een model trainen om sentimentanalyse te doen op Twitter. Je ontdekt welke stappen je daarvoor moet zetten en waar je op moet letten. De Groene Amsterdammer analyseerde haatdragende tweets gericht op vrouwelijke politici. […]

Zoek de verschillen

💡 Leerdoel: Je ontdekt het verschil tussen Supervised Machine Learning, Reinforcement Learning en Rule-Based modellen.  Op deze website staan allerlei journalistieke voorbeelden waarin AI is gebruikt. Daarvoor zijn verschillende typen modellen gebruikt. Maak tweetallen en zoek samen één voorbeeld van Supervised Learning, één van Rule Based modellen en één van Reinforcement Learning op deze site. […]

Lagerhuis

💡 Leerdoel: Je leert nadenken over de impact, voor- en nadelen van AI voor de journalistiek en kunt je mening onderbouwen Er bestaan vele vormen en toepassingen van AI. Op deze website vind je een aantal voorbeelden, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Het is belangrijk dat je als journalist stilstaat bij de […]

Beloften en gevaren van AI

💡 Leerdoel: Je ontdekt dat er meerdere zienswijzen zijn over de impact van AI, zodat je  rekening kunt houden met collega’s of gebruikers die  anders denken over dit onderwerp. Stap 1: schrijf individueel op post-its zoveel mogelijk beloften van AI op (zowel voor de journalistiek als in het algemeen). Schrijf ook zoveel mogelijk gevaren van […]

Tuinen en cappuccino’s: dataverzamelen met AI

Deze opdracht hoort bij het verhaal: Dankzij AI doet het publiek onderzoek voor de NRC 💡 Leerdoel: Je bedenkt AI-oplossingen voor journalistieke vraagstukken en leert deze helder presenteren aan collega’s Toen NRC haar lezers vroeg om te helpen bij onderzoek naar biodiversiteit door een jaar lang foto’s van hun tuin te maken en in te […]

Elevator Pitch: AI to the rescue?

Deze opdracht hoort bij het verhaal: De Zweedse publieke radio-omroep berekent nieuwswaarde met AI 💡 Leerdoel: Je maakt kennis met een systeem dat helpt om de nieuwswaarde van content te bepalen en je kunt bezwaren en beloften van nieuwe technologie als AI realistisch in de context plaatsen “Dat zit in ons DNA,” of “typisch NRC.” […]

Maak je eigen gebruikersprofiel

Deze opdracht hoort bij het verhaal: De push-notificaties van het AD zijn speciaal voor jou gemaakt door AI 💡 Leerdoel: Je wordt je bewust van de voor- en nadelen van aanbevelingssystemen en denkt na over de verhouding tussen journalistieke en commerciële belangen op een redactie Reconstrueer zo goed mogelijk welke nieuwsartikelen of -producties je vandaag […]

Personalisering: hoe ver kun je gaan?

Deze opdracht hoort bij het verhaal: Welk onderwerp, welke vorm, welke behoefte? AI geeft raad 💡 Leerdoel: Bewust worden van ethische kant van AI-tools Smartocto biedt geweldige mogelijkheden om een groter publiek te bereiken. Je wilt als journalist immers dat je producten een zo groot mogelijke doelgroep bereiken. Of niet?  Bespreek met de groep een […]

Diversiteitsrobot

Deze opdracht hoort bij het verhaal: Robot waarschuwt Dagens Nyheter als er te veel mannen worden geciteerd💡 Leerdoel: Je leert zelf data labelen en wordt je bewust van de subjectiviteit van labeling Maak groepjes van vier of vijf, en bespreek onderling onderstaande vragen. Verwerk je antwoorden op een poster. Denk je dat een vergelijkbaar algoritme […]

Wiens schuld is dit?

Deze opdracht hoort bij het verhaal: De NOS laat een robot verslag doen van Statenverkiezing 💡 Leerdoel: Je leert zelf data labelen en wordt je bewust van de subjectiviteit van labeling Wanneer automatisch teksten worden gegenereerd, bestaat, net als bij handgeschreven artikelen, de kans op fouten. De kans dat die fouten tijdig ontdekt worden, is […]