ik wil…    ai begrijpen     journalistieke voorbeelden      lesmateriaal     zoeken

Zoek de verschillen

Opdracht Op deze website staan allerlei journalistieke voorbeelden waarin AI is gebruikt. Daarvoor zijn verschillende typen modellen gebruikt. Maak tweetallen en zoek samen één voorbeeld van Supervised Learning, één van Rule Based modellen en één van Reinforcement Learning op deze site. Als je wil, mag je ook buiten deze site zoeken. Sla de links naar […]

Elevator Pitch: AI to the rescue?

Opdracht “Dat zit in ons DNA,” of “typisch NRC.” Veel journalisten die op redacties werken, doen dit soort uitspraken. Als je een journalist vraagt om dat gevoel of die signatuur verder toe te lichten, wordt het lastiger. Wat maakt een verhaal nu typisch voor het AD, de Groene Amsterdammer of Vice? En kan je een […]

Bronnen vinden met AI

Opdracht NU.nl zou Maura het liefst ook willen inzetten om de journalistiek op NU.nl beter te maken. De redactie hoopt dat Maura kan helpen bij het opsporen van experts en ervaringsdeskundigen die reageren op artikelen. Jij gaat Maura daarbij helpen. Maura werkt op basis van regels, zoals “als het woord ‘kutwijf’ voorkomt in de reactie, […]

Maak een grijze lijst

Opdracht Zoals we net hebben kunnen lezen, keurt Maura reacties af op basis van de woorden die in de reacties voorkomen. Sommige woorden mogen nooit, en sommige woorden mogen soms worden gebruikt. Het woord ‘kanker’ mag niet als scheldwoord worden gebruikt, maar in een medische context mag ‘kanker’ wel worden gebruikt. Kanker staat daarom op […]

Diversiteitsrobot

Opdracht Maak groepjes van vier of vijf, en bespreek onderling onderstaande vragen. Verwerk je antwoorden op een poster. Denk je dat een vergelijkbaar algoritme zou kunnen worden gebruikt om etnische diversiteit te monitoren? Welke voordelen zie je van het monitoren van etnische diversiteit op die manier? En welke risico’s of nadelen? Uit welke regels zou […]

Algoritmisch denken: sorteer je boekenkast

Opdracht Boeken kun je op allerlei manieren sorteren. Ken je creatieve personen die hun boekenkast op kleur hebben gesorteerd? Wij gaan vandaag op verschillende manieren boeken sorteren in een kast. En daarvoor ga je zelf een algoritme schrijven.We verdelen de klas in vier groepen. Elke groep denkt een stappenplan uit voor haar eigen sorteeralgoritme. Daarna […]

Wiens schuld is dit?

Opdracht Wanneer automatisch teksten worden gegenereerd, bestaat, net als bij handgeschreven artikelen, de kans op fouten. De kans dat die fouten tijdig ontdekt worden, is echter kleiner. Met automatische tekstgeneratie kan het aantal berichten dat je produceert tenslotte flink omhoog. Is er nog tijd om al die berichten te dubbelchecken? En wie is er verantwoordelijk […]

Dossiers doorzoeken: Jij bedenkt de regels

Opdracht Verdeel de klas in groepjes van vier of vijf, en bespreek onderling onderstaande vragen: 1. De regels waarmee het model is getraind bevat een aantal aannames die tegenwoordig lang niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Welke regels worden er genoemd in het verhaal om uit een geanonimiseerd document op te maken of het om een […]